• ساخت انگشترهای همسان با تکنیک خاص آرت کلی
  • آویز های خاص و متمایز با نقره آرت کلی
  • تکنیک آرت کلی امکان ساخت دست سازه های پیچیده را به سادگی فراهم می کند
  • به راحتی با آرت کلی دست سازه های خیره کننده بسازید
  • امکان قرارگیری انواع سنگ و نگین در دست سازه های آرت کلی

آرت کلی

شیوه ای مدرن و شگفت انگیز برای جسم بخشیدن به خیال

آرت کلی از ذرات نقره و ماده‌ی پیوند دهنده ( نوعی خمیر کاغذ ) و آب تشکیل شده است ... در هنگام کار با آرت کلی مقدار آب درون ماده بر اثر حرارت تبخیر شده و ماده ی پیوند دهنده ی آن که نوعی خمیر کاغذ است پس از پختن میسوزد، در نتیجه قطعه بین ۸ الی ۹ درصد کاهش حجم خواهد داشت و نقره‌ی بدست آمده نقره‌ای‌ است با خلوص ۹۹/۹ درصد

شما در این سایت با مواد آرت کلی، دوره های آموزشی، و برخی نمونه کارهای شگفت انگیزی که می توان با این تکنیک آسان در زمانی کوتاه ساخت آشنا می شوید .